Arkoo

Kontoret startade 1978 och bestod av nyutbildade arkitekter som arbetade främst med ombyggnadsobjekt och vindsinredningar i Stockholms innerstad. Uppdragen har med tiden breddats och kontoret arbetar numera med olika typer av projekt såsom servicestationer, restauranger, villor, fritidshus, kontor, småindustri, butiker, skyltar och även konceptutveckling.
Nu har vi även kontor i centrala Göteborg.

ARKOO arkitekter AB,
Rålambsvägen 72,
112 56 Stockholm,
Tel 08-656 33 40,
Epost: arkoo@arkoo.se


Västra Hamngatan 11
411 17 Göteborg


TJÄNSTER
Programarbete
Skissarbete
Konceptutveckling
Bygglovhandlingar
Förfrågningsunderlag
Bygghandlingar