Arkoo

Kontoret startade 1978 och bestod av nyutbildade arkitekter som arbetade främst med ombyggnadsobjekt och vindsinredningar i Stockholms innerstad. Uppdragen har med tiden breddats och kontoret arbetar numera med olika typer av projekt såsom servicestationer, restauranger, villor, fritidshus, kontor, småindustri, butiker, skyltar och även konceptutveckling.


ARKOO arkitekter AB,
Box 1031
134 27 Gustavsberg
Tel 08-656 33 40
Epost: arkoo@arkoo.se


TJÄNSTER
Programarbete
Skissarbete
Konceptutveckling
Bygglovhandlingar
Förfrågningsunderlag
Bygghandlingar