Om Arkoo

Kontoret startade 1978 och bestod av nyutbildade arkitekter som arbetade främst med ombyggnadsobjekt och vindsinredningar i Stockholms innerstad. Uppdragen har med tiden breddats och kontoret arbetar numera med olika typer av projekt såsom servicestationer, restauranger, villor, fritidshus, kontor, småindustri, butiker, skyltar och även konceptutveckling. Arkoo har också kompetens inom hållbar design, nämligen LEED™ projektering och ackreditering. (Läs mer om LEED här).
Våra uppdragsgivare består av såväl enskilda personer och företag som stora företag med fastigheter över hela landet. Uppdragen är spridda från Ystad till Haparanda men huvuddelen finns i Mälardalsregionen. ARKOO arbetar alltid nära och lyhört med uppdragsgivaren och förenar god arkitektur med funktionella och effektiva lösningar.

Kontakt