SEOM

Om – och tillbyggnad av huvudkontor, från skiss till färdigprojektering

Uppdragsgivare; Sollentuna Energi och Miljö, resp. ÅC Bygg.

Inredning; Ljusrum.

Fotograf: Lasse Olsson

Fler Projekt