Det är vi som är Arkoo

Sune Thand

Arkitekt MSA, grundare

Inge Lundbäck

Arkitekt MSA, grundare

Anna Lundh

Arkitekt SAR/MSA, LEED AP, tillgänglighetssakkunnig

Shadi Jalali Heravi

Arkitekt SAR/MSA

Alisher Jalaldinov

Arkitekt MSA