Paviljong Citrin, Stockholm

Tävlingsbidrag för framtida kiosker med höga krav på flexibilitet, hållbarhet och enhetlighet av design.

Fler Projekt